ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำ 

หัวข่าว

 เผยเเพร่: 2020-05-26  |   ข่าววันที่: 2020-05-26 |  อ่าน: 425 ครั้ง
 

วันที่ 25 พ.ค. 63 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมุกดาหาร ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามก้ามลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะชุมชน จำนวน 7 แห่ง ใน 7 อำเภอ จำนวน 200,00 ตัว/แห่ง โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชุมชน ภายได้แผนฟื้นฟู เยียงยา เกษตรกรผู้ประสบภยฝนทิ้งช่วง และอุกภัย ปี 2562 โดย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2564 ของหน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดมุกดาหาร  (228)   ประมงร่วมอาสา ปล่อย "ปลาเอิน(ปลายี่สกไทย)" สู่ลำน้ำโขง ณ จังหวัดมุกดาหาร  (174)  หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เน... (151)  วันประมงแห่งชาติ 64  (115)  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ติดตามเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไ... (113)  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)   (97)  ประชุมการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565   (88)  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร มอบปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีให... (80)  ประมงจังหวัดมุกดาหาร ติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกร   (68)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ   (54)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000