การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง, Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นางสาวปวีณา ผิวขำ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร นายอมรวิทย์ อ่อนจันทร์อม หัวหน้าด่านตรวจประมงมุกดาหาร นายวีระพงศ์ วังจำนงค์ ผู้อำนายการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์(เขื่อนลำปาว) นายธีรชัย พงศ์จรรยากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมผ่านระบบไลน์ (Application Line) ซึ่งมีการประสานงานบูรณาการร่วมกันวางแผนและการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหารและนำเสนอกรมประมงต่อไป ณ ห้องประชุม สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   181   อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    124  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (E...  105  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   104  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  104  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  98  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    95  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   90  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    83  ประชาคมขอใช้แหล่งน้ำโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ