ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง วันที่ 31 มกราคม 2565 นายวสันต์ ตรุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายประเวทย์ สกุลไทย ประมงอำเภอเมืองมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง โดยแจ้งเตือนเกษตรกรให้เตรียมตัวรับกับสถานการณ์ หาวิธีการป้องกันแก้ไข การเฝ้าระวังโรคที่เกิดกับสัตว์น้ำช่วงหน้าแล้ง และควรชะลอการเลี้ยงหรือลดปริมาณสัตว์น้ำให้น้อยลง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   181   อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    124  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   105  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (E...  105  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  104  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  98  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    95  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   90  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    83  ประชาคมขอใช้แหล่งน้ำโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ