ประมงจังหวัดมุกดาหาร ติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


ประมงจังหวัดมุกดาหาร ติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายสง่า คำพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายธนภัทร เจริญรัตน์ ประมงอำเภอนิคมคำสร้อย ได้ดำเนินการติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกร และแหล่งน้ำตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และประมงจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้มอบปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน รวมทั้งการประเมินผลผลิตของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อความมั่นคงทางอาหารให้มีความเพียงพอต่อการบริโภคของคนในชุมชน ให้คำแนะนำหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และแนะนำวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาวรวมทั้งการแก้ไขปัญปัญหากรณีมีสัตว์น้ำตายเกิดขึ้น และติดตามโครงการอื่นๆที่สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหารรับผิดชอบ ในเขตพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการคลินิกเกษตรเกษตรเคลื่อนที่    167   สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   156  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว   152  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   85  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  83  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    81  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  81  อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    81  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   69  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    67

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ