ติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ, การแต่งตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน,สอบถามความต้องการปัจจัยการผลิตฯ ปี 2565 ,เก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี2564 และมอบหนังสือ"ใต้ร่มพระบารมี จากสายธาราสู่มหานที ๙๕ ปีกรมประมง"แก่โรงเรียนดังต่อไปนี้ 1.ร.ร.ตชด.บ้านนาสามัคคี ต.นาทม อ.นาทม

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ, การแต่งตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน,สอบถามความต้องการปัจจัยการผลิตฯ ปี 2565 ,เก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี2564 และมอบหนังสือ"ใต้ร่มพระบารมี จากสายธาราสู่มหานที ๙๕ ปีกรมประมง"แก่โรงเรียนดังต่อไปนี้ 1.ร.ร.ตชด.บ้านนาสามัคคี ต.นาทม อ.นาทม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00-18.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม โดยนายทศพล แก้วงาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายอภิชัย เอกพันธ์ เจ้าหน้าที่ประมง ติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ, การแต่งตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน,สอบถามความต้องการปัจจัยการผลิตฯ ปี 2565 ,เก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี2564 และมอบหนังสือ"ใต้ร่มพระบารมี จากสายธาราสู่มหานที ๙๕ ปีกรมประมง"แก่โรงเรียนดังต่อไปนี้

1.ร.ร.ตชด.บ้านนาสามัคคี ต.นาทม อ.นาทม,

2.ร.ร.ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์8 ต.ดอนเตย อ.นาทม ,

3.ร.ร.เพียงหลวง 10 อ.นาทม

4.ศรก.ตชด.ปากห้วยม่วง ต.นาเข อ.บ้านแพง

5.ร.ร.ตชด.ชูทิศวิทยา ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งวิศวะโยธา สัง...  207   อธิบดีกรมประมง เปิดร้าน Fisherman Shop @nakhonphanom ชูของดีจังหวัดนครพนม ‘ลูกอ...  182  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเท...  164  ร้าน Fisherman shop@Nakhonphanom   153  เข้าตรวจดูสถานที่ และร่วมจัดวางแผนสร้างโรงเพาะพักปลาแบบง่ายให้การสนับสนุนโครงการ...  152  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย...  148  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและ Fisherman Shop@Nakhonphanom   128  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันข้าราชการไทย   125  ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยาก...  124  ติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ, การแต่งตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน,สอ...  110


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107