ติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ, การแต่งตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน,สอบถามความต้องการปัจจัยการผลิตฯ ปี 2565 ,เก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี2564 และมอบหนังสือ"ใต้ร่มพระบารมี จากสายธาราสู่มหานที ๙๕ ปีกรมประมง"แก่โรงเรียนดังต่อไปนี้ 1.ร.ร.ตชด.บ้านนาสามัคคี ต.นาทม อ.นาทม

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ, การแต่งตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน,สอบถามความต้องการปัจจัยการผลิตฯ ปี 2565 ,เก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี2564 และมอบหนังสือ"ใต้ร่มพระบารมี จากสายธาราสู่มหานที ๙๕ ปีกรมประมง"แก่โรงเรียนดังต่อไปนี้ 1.ร.ร.ตชด.บ้านนาสามัคคี ต.นาทม อ.นาทม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00-18.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม โดยนายทศพล แก้วงาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายอภิชัย เอกพันธ์ เจ้าหน้าที่ประมง ติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ, การแต่งตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน,สอบถามความต้องการปัจจัยการผลิตฯ ปี 2565 ,เก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี2564 และมอบหนังสือ"ใต้ร่มพระบารมี จากสายธาราสู่มหานที ๙๕ ปีกรมประมง"แก่โรงเรียนดังต่อไปนี้

1.ร.ร.ตชด.บ้านนาสามัคคี ต.นาทม อ.นาทม,

2.ร.ร.ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์8 ต.ดอนเตย อ.นาทม ,

3.ร.ร.เพียงหลวง 10 อ.นาทม

4.ศรก.ตชด.ปากห้วยม่วง ต.นาเข อ.บ้านแพง

5.ร.ร.ตชด.ชูทิศวิทยา ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  205   ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  203  ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  203  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  160  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ...  137  ประมงอำเภอนาหว้า ส่งเสริมการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...  126  ประมงอำเภอศรีสงคราม ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพป...  118  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  116  ประมงจังหวัดนครพนม ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   115  ประมงอำเภอเมืองนครพนม ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลาเผาะในกระชัง ตำบลอาจสาม...  113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107