มอบพันธุ์ปลากินพืช และอาหารปลาให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


มอบพันธุ์ปลากินพืช และอาหารปลาให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง 25 มกราคม 2565

สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง โดยนางสาวสุภัคชญา แห่สถิตย์ นักวิชาการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สนง.ประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับนายเฉลียว แก้วมะ ประมงอำเภอเมืองนครพนม นายอาคม จันทพันธ์ ประมงอำเภอนาแก นางสาวรีนา โพธิ์สา ประมงอำเภอปลาปาก และนายวัชริศ ราชวัตร ประมงอำเภอธาตุพนม ได้มอบพันธุ์ปลากินพืช และอาหารปลาให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง (รายเดิม) ปี 2564 จำนวน 6 ราย พื้นที่ อ.เมืองนครพนม อ.นาแก อ.เรณูนคร อ.ปลาปาก อ.วังยาง และอ.ธาตุพนม จ.นครพนม

25 มกราคม 2565

สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง โดยนางสาวสุภัคชญา แห่สถิตย์ นักวิชาการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สนง.ประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับนายเฉลียว แก้วมะ ประมงอำเภอเมืองนครพนม นายอาคม จันทพันธ์ ประมงอำเภอนาแก นางสาวรีนา โพธิ์สา ประมงอำเภอปลาปาก และนายวัชริศ ราชวัตร ประมงอำเภอธาตุพนม ได้มอบพันธุ์ปลากินพืช และอาหารปลาให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง (รายเดิม) ปี 2564 จำนวน 6 ราย พื้นที่ อ.เมืองนครพนม อ.นาแก อ.เรณูนคร อ.ปลาปาก อ.วังยาง และอ.ธาตุพนม จ.นครพนม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  203   ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  201  ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  201  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  160  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ...  130  ประมงอำเภอนาหว้า ส่งเสริมการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...  119  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  115  ประมงอำเภอศรีสงคราม ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพป...  114  ประมงอำเภอเมืองนครพนม ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลาเผาะในกระชัง ตำบลอาจสาม...  105  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง และสนับสนุนปัจจั...  105


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107