มอบพันธุ์ปลากินพืช และอาหารปลาให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


มอบพันธุ์ปลากินพืช และอาหารปลาให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง 25 มกราคม 2565

สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง โดยนางสาวสุภัคชญา แห่สถิตย์ นักวิชาการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สนง.ประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับนายเฉลียว แก้วมะ ประมงอำเภอเมืองนครพนม นายอาคม จันทพันธ์ ประมงอำเภอนาแก นางสาวรีนา โพธิ์สา ประมงอำเภอปลาปาก และนายวัชริศ ราชวัตร ประมงอำเภอธาตุพนม ได้มอบพันธุ์ปลากินพืช และอาหารปลาให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง (รายเดิม) ปี 2564 จำนวน 6 ราย พื้นที่ อ.เมืองนครพนม อ.นาแก อ.เรณูนคร อ.ปลาปาก อ.วังยาง และอ.ธาตุพนม จ.นครพนม

25 มกราคม 2565

สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง โดยนางสาวสุภัคชญา แห่สถิตย์ นักวิชาการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สนง.ประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับนายเฉลียว แก้วมะ ประมงอำเภอเมืองนครพนม นายอาคม จันทพันธ์ ประมงอำเภอนาแก นางสาวรีนา โพธิ์สา ประมงอำเภอปลาปาก และนายวัชริศ ราชวัตร ประมงอำเภอธาตุพนม ได้มอบพันธุ์ปลากินพืช และอาหารปลาให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง (รายเดิม) ปี 2564 จำนวน 6 ราย พื้นที่ อ.เมืองนครพนม อ.นาแก อ.เรณูนคร อ.ปลาปาก อ.วังยาง และอ.ธาตุพนม จ.นครพนม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบพันธุ์ปลากินพืช และอาหารปลาให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผล...  224   โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่3    171  เข้าตรวจดูสถานที่ และร่วมจัดวางแผนสร้างโรงเพาะพักปลาแบบง่ายให้การสนับสนุนโครงการ...  135  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งวิศวะโยธา สัง...  125  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย...  124  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเท...  120  1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ อ.นาทม และ อ.บ้านแพง   119  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-Ordinator: FC) ครั้งที่...  114  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในแม่น้ำโขงหนองเทา-พน...  114   1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ ต.นางัว อ.นาหว้า   113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107