ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-Ordinator: FC) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบอุดหนุน) ขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-Ordinator: FC) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบอุดหนุน) ขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

สำนักงานประมงจังหวัดนครพนมนายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับ นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ,นายกฤษณะ อัครพัฒน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูนสกลนคร ,หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง ,หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และประมงอำเภอ ทุกอำเภอ ได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบอุดหนุน) ขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้

1.กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านพนอม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน

2.กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงลุ่มน้ำก่ำ ต.พิมาน อ.นาแก

3.กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงลุ่มน้ำอูน ต.นางัว อ.นาหว้า

โดยมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และให้ความเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งวิศวะโยธา สัง...  223   อธิบดีกรมประมง เปิดร้าน Fisherman Shop @nakhonphanom ชูของดีจังหวัดนครพนม ‘ลูกอ...  199  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเท...  170  ร้าน Fisherman shop@Nakhonphanom   162  เข้าตรวจดูสถานที่ และร่วมจัดวางแผนสร้างโรงเพาะพักปลาแบบง่ายให้การสนับสนุนโครงการ...  158  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย...  155  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและ Fisherman Shop@Nakhonphanom   141  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันข้าราชการไทย   134  ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยาก...  129  ต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในการตรวจติดตามการบริหารจัดกา...  115


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107