โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนดำเนินตามแผนการใช้เงินงบอุดหนุน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนดำเนินตามแผนการใช้เงินงบอุดหนุน 17 มกราคม 2565

สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายทศพล แก้วงาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายปิยะ อาจสัญจร ประมงอำเภอท่าอุเทน และเจ้าหน้าที่สนง.ประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ได้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนดำเนินตามแผนการใช้เงินงบอุดหนุน ดังนี้

1.การเตรียมแหล่งน้ำและเพิ่มอาหารธรรมชาติ

2.การอนุบาลสัตว์น้ำ โดยการสร้างคอกหรือกระชัง เพื่อให้อัตราการรอดสูงขึ้น

3.การประเมินผลจับสัตว์น้ำ CPUE ก่อนปล่อย - หลังปล่อย

4.การสมัครสมาชิก

5. การจัดตั้งกองทุนระดมหุ้น จำนวน 65 หุ้น ๆละ 100 บาท

ณ หนองงิ้ว หมู่ที่ 3

บ.ท่าอุเทน ต.ท่าอุเทน จ.นครพนม

17 มกราคม 2565

สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายทศพล แก้วงาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายปิยะ อาจสัญจร ประมงอำเภอท่าอุเทน และเจ้าหน้าที่สนง.ประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ได้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนดำเนินตามแผนการใช้เงินงบอุดหนุน ดังนี้

1.การเตรียมแหล่งน้ำและเพิ่มอาหารธรรมชาติ

2.การอนุบาลสัตว์น้ำ โดยการสร้างคอกหรือกระชัง เพื่อให้อัตราการรอดสูงขึ้น

3.การประเมินผลจับสัตว์น้ำ CPUE ก่อนปล่อย - หลังปล่อย

4.การสมัครสมาชิก

5. การจัดตั้งกองทุนระดมหุ้น จำนวน 65 หุ้น ๆละ 100 บาท

ณ หนองงิ้ว หมู่ที่ 3

บ.ท่าอุเทน ต.ท่าอุเทน จ.นครพนม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  204   ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  202  ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  201  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  160  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ...  134  ประมงอำเภอนาหว้า ส่งเสริมการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...  124  ประมงอำเภอศรีสงคราม ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพป...  117  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  116  ประมงอำเภอเมืองนครพนม ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลาเผาะในกระชัง ตำบลอาจสาม...  111  ประมงจังหวัดนครพนม ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107