โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนดำเนินตามแผนการใช้เงินงบอุดหนุน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนดำเนินตามแผนการใช้เงินงบอุดหนุน 17 มกราคม 2565

สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายทศพล แก้วงาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายปิยะ อาจสัญจร ประมงอำเภอท่าอุเทน และเจ้าหน้าที่สนง.ประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ได้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนดำเนินตามแผนการใช้เงินงบอุดหนุน ดังนี้

1.การเตรียมแหล่งน้ำและเพิ่มอาหารธรรมชาติ

2.การอนุบาลสัตว์น้ำ โดยการสร้างคอกหรือกระชัง เพื่อให้อัตราการรอดสูงขึ้น

3.การประเมินผลจับสัตว์น้ำ CPUE ก่อนปล่อย - หลังปล่อย

4.การสมัครสมาชิก

5. การจัดตั้งกองทุนระดมหุ้น จำนวน 65 หุ้น ๆละ 100 บาท

ณ หนองงิ้ว หมู่ที่ 3

บ.ท่าอุเทน ต.ท่าอุเทน จ.นครพนม

17 มกราคม 2565

สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายทศพล แก้วงาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายปิยะ อาจสัญจร ประมงอำเภอท่าอุเทน และเจ้าหน้าที่สนง.ประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ได้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนดำเนินตามแผนการใช้เงินงบอุดหนุน ดังนี้

1.การเตรียมแหล่งน้ำและเพิ่มอาหารธรรมชาติ

2.การอนุบาลสัตว์น้ำ โดยการสร้างคอกหรือกระชัง เพื่อให้อัตราการรอดสูงขึ้น

3.การประเมินผลจับสัตว์น้ำ CPUE ก่อนปล่อย - หลังปล่อย

4.การสมัครสมาชิก

5. การจัดตั้งกองทุนระดมหุ้น จำนวน 65 หุ้น ๆละ 100 บาท

ณ หนองงิ้ว หมู่ที่ 3

บ.ท่าอุเทน ต.ท่าอุเทน จ.นครพนม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบพันธุ์ปลากินพืช และอาหารปลาให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผล...  223   โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่3    170  เข้าตรวจดูสถานที่ และร่วมจัดวางแผนสร้างโรงเพาะพักปลาแบบง่ายให้การสนับสนุนโครงการ...  135  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งวิศวะโยธา สัง...  124  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย...  124  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเท...  119  1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ อ.นาทม และ อ.บ้านแพง   119  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-Ordinator: FC) ครั้งที่...  114  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในแม่น้ำโขงหนองเทา-พน...  114   1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ ต.นางัว อ.นาหว้า   113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107