เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการระบบเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลานิลในกระชังในแม่น้ำโขง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการระบบเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลานิลในกระชังในแม่น้ำโขง วันที่ 23 ธ.ค.64 เวลา 14.00 น.

สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม โดยนายสำราญ รื่นนาค หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการระบบเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลานิลในกระชังในแม่น้ำโขงหนองเทา-พนอม เพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตปลาในกระชังในแม่น้ำโขงและชี้แจงการบันทึกสมุดประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแจกเอกสารมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีให้แก่สมาชิกโครงการฯ ณ. ศาลาประชาคมบ้านตาลท่า ม.6 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบพันธุ์ปลากินพืช และอาหารปลาให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผล...  222   โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่3    165  เข้าตรวจดูสถานที่ และร่วมจัดวางแผนสร้างโรงเพาะพักปลาแบบง่ายให้การสนับสนุนโครงการ...  135  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย...  121  1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ อ.นาทม และ อ.บ้านแพง   115  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในแม่น้ำโขงหนองเทา-พน...  112  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-Ordinator: FC) ครั้งที่...  111  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งวิศวะโยธา สัง...  111   1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ ต.นางัว อ.นาหว้า   110  ประชาสัมพันธ์ ข้อควรปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   109


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107