ตรวจสถานที่รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำสวยงาม ตามมาตรา65 และให้คำแนะนำในการส่งรายงานข้อมูลสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ตรวจสถานที่รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำสวยงาม ตามมาตรา65 และให้คำแนะนำในการส่งรายงานข้อมูลสัตว์น้ำ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

สำนักงานประมงอำเภอธาตุพนม โดย นายวัชริศ ราชวัตร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดนครพนมและเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ได้เข้าตรวจสถานที่รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำสวยงาม ตามมาตรา65 และให้คำแนะนำในการส่งรายงานข้อมูลสัตว์น้ำทุกเดือน ราย นางดวงพร สมบูรณ์ ม.10 ต.พระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จ.นครพนม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  188   ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  167  ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  163  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้า...  143  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  129  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเ...  127  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบั...  107  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง และสนับสนุนปัจจั...  86  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  84  แบนเนอร์   78


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107