สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน โดยมีวาระเพื่อพิจารณาประกาศกำหนดเขตพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนด พ.ศ.2558 จำนวน 6 พื้นที่ ดังนี้

1. บริเวณแม่น้ำโขง หมู่ที่ ต บ้านหมันหย่อน ต. แสนพัน อ. ธาตุพนม จ. นครพนม

2.บริวณแม่น้ำโขง หมู่ที่ 1,2,3,4 และ 5 บ้านท่าอุเทน ต. ท่าอุเทน อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม

3.บริเวณแม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 บ้านตาลหนองเทา ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

4.บริเวณแม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 บ้านพนอม ต. พนอม อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม

5.บริเวณแม่น้ำโขง หมู่ที่ 5 บ้านพนอมเหนือ ต. พนอม อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม

6.บริเวณลำน้ำบัง หมู่ที่ 7 ต.ท่าลาด อ. เรณูนคร จ. นครพนม

ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบพิจารณาให้พื้นที่ทั้ง 6 พื้นที่ 3 อำเภอ เป็นเขตพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง 2558

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบพันธุ์ปลากินพืช และอาหารปลาให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผล...  222   โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่3    165  เข้าตรวจดูสถานที่ และร่วมจัดวางแผนสร้างโรงเพาะพักปลาแบบง่ายให้การสนับสนุนโครงการ...  135  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย...  121  1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ อ.นาทม และ อ.บ้านแพง   115  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในแม่น้ำโขงหนองเทา-พน...  112  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-Ordinator: FC) ครั้งที่...  111  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งวิศวะโยธา สัง...  111   1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ ต.นางัว อ.นาหว้า   110  ประชาสัมพันธ์ ข้อควรปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   109


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107