สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน โดยมีวาระเพื่อพิจารณาประกาศกำหนดเขตพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนด พ.ศ.2558 จำนวน 6 พื้นที่ ดังนี้

1. บริเวณแม่น้ำโขง หมู่ที่ ต บ้านหมันหย่อน ต. แสนพัน อ. ธาตุพนม จ. นครพนม

2.บริวณแม่น้ำโขง หมู่ที่ 1,2,3,4 และ 5 บ้านท่าอุเทน ต. ท่าอุเทน อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม

3.บริเวณแม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 บ้านตาลหนองเทา ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

4.บริเวณแม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 บ้านพนอม ต. พนอม อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม

5.บริเวณแม่น้ำโขง หมู่ที่ 5 บ้านพนอมเหนือ ต. พนอม อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม

6.บริเวณลำน้ำบัง หมู่ที่ 7 ต.ท่าลาด อ. เรณูนคร จ. นครพนม

ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบพิจารณาให้พื้นที่ทั้ง 6 พื้นที่ 3 อำเภอ เป็นเขตพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง 2558

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  204   ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  203  ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  203  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  160  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ...  136  ประมงอำเภอนาหว้า ส่งเสริมการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...  125  ประมงอำเภอศรีสงคราม ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพป...  117  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  116  ประมงจังหวัดนครพนม ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   112  ประมงอำเภอเมืองนครพนม ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลาเผาะในกระชัง ตำบลอาจสาม...  111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107