สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (พ.ศ. 2564 ) แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 27 เมษายน 2565 ขอทราบรายละเอียดและขอรับแบบเสนอชื่อ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 http://www.doa.go.th/pvp

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (พ.ศ. 2564 ) แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 27 เมษายน 2565 ขอทราบรายละเอียดและขอรับแบบเสนอชื่อ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 http://www.doa.go.th/pvp  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบพันธุ์ปลากินพืช และอาหารปลาให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผล...  224   โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่3    172  เข้าตรวจดูสถานที่ และร่วมจัดวางแผนสร้างโรงเพาะพักปลาแบบง่ายให้การสนับสนุนโครงการ...  135  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งวิศวะโยธา สัง...  125  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย...  124  1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ อ.นาทม และ อ.บ้านแพง   121  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเท...  120  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-Ordinator: FC) ครั้งที่...  114  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในแม่น้ำโขงหนองเทา-พน...  114   1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ ต.นางัว อ.นาหว้า   113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107