โครงการ "ประมงร่วมอาสาพาปลากับบ้าน ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศไทย" ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะพักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) โดยการพาปลากลับบ้าน "หนองหาร"

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


โครงการ "ประมงร่วมอาสาพาปลากับบ้าน ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศไทย" ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะพักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) โดยการพาปลากลับบ้าน "หนองหาร" วันที่ 11 สิงหาคม 2564

นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ประมงอำเภอนาแก และชุมชนประมง ในพื้นบ้านปากบัง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ดำเนินโครงการ"ประมงร่วมอาสาพาปลากับบ้าน ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศไทย" ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะพักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) โดยการพาปลากลับบ้าน "หนองหาร"

จากนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำและเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงและเกษตรกร กรมประมง จึงดำเนินโครงการ "ประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ" ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) โดยการพาปลากลับบ้าน "หนองหาร" จำนวน 32 แห่ง 3 หมู่บ้าน โครงการนี้นอกจากเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในพื้นที่เป้าหมายแล้ว ยังมุ่งหวังให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยชุมชนเองในอนาคต โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและให้ความรู้เพิ่มเติม ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งวิศวะโยธา สัง...  228   อธิบดีกรมประมง เปิดร้าน Fisherman Shop @nakhonphanom ชูของดีจังหวัดนครพนม ‘ลูกอ...  203  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเท...  172  ร้าน Fisherman shop@Nakhonphanom   163  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย...  156  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและ Fisherman Shop@Nakhonphanom   145  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันข้าราชการไทย   135  ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยาก...  132   โครงการแปลงใหญ่ปลานิล ปี2565 ในการนี้ได้มอบพันธุ์ปลานิล(แปลงเพศ) จำนวน 3,000ตัว...  115  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2565   111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107