"โครงการไทยนิยมยั่งยืน"

 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

"โครงการไทยนิยมยั่งยืน" 

สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

 เผยเเพร่: 2018-06-25  |   ข่าววันที่: 2018-06-25 |  อ่าน: 356 ครั้ง
 

จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนให้เกิดผลสัมฤทธิ์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมสำนักงาน.. (633)  แบนเนอร์สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (566) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวมอบนโยบายกรมประมง ประจำปี 2563 แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมประมงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค.. (479) ร่วมประชุม “ผู้ประกอบการเลี้ยงปลานิลกระชังเขื่อนลำปาว” .. (444) ติดตามและให้คำแนะนำฟาร์มเลี้ยงจระเข้ในช่วงฤดูหนาว.. (421) ประชุมความก้าวหน้าการเตรียมงานมหกรรมปลาร้าโลก.. (414) สภาพอากาศแปรปรวน เตือน ปลากระชังน็อคน้ำ.. (407) "โครงการไทยนิยมยั่งยืน".. (356) สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (352) รูปแบรนเนอร์.. (315) ความสำคัญของการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ.. (275) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังและกุ้งก้ามกรามที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 .. (263) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังที่ได้รับผลกระทบโควิด-19.. (262) การรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทยและร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงประเทศไทย.. (257) กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือวิธีการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2563.. (254) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา.. (241) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังและกุ้งก้ามกรามที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 .. (235) ดำน้ำจับกุ้งยักษ์ กินปลาเขื่อนลำปาว.. (232) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ดเลี้ยงปลานิลกระชังและกุ้งก้ามกรามที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19.. (225) ส่งเสริมเกษตรกรนำสินค้าสัตว์น้ำเข้าสู่ตลาดออนไลน์ผ่านทาง Fisheries shop.. (224)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

     สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000