สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง กินลมชมเขื่อนลำปาว ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์


สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง กินลมชมเขื่อนลำปาว ประจำปี 2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง กินลมชมเขื่อนลำปาว ประจำปี 2565 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565

เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลานิล และเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลาดุกบิ๊กอุย นำสินค้าทั้งแบบมีชีวิตและแบบแปรรูปมาจำหน่าย

ณ บริเวณลานพญานาคเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม? ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าส...  206   สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง กินลมชมเขื่อนลำปาว ประจำป...  149  ตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ด้านการประมง   85  ตอบแบบสำรวจการรับฟัง ความเห็นประเด็นร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ ฉบับแก้ไข คลิ...  81  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประ...  77  ร่วมตรวจ ติดตาม และกำกับดูแลสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้)    77  ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย   74  ร่วมออกหน่วยให้บริการคลินิกประมง และมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว โครงการห...  66  พิษจากปลาปักเป้า   58  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   35


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

     สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000    Kalasinfisheries@gmail.com   0-4381-1034   0-4381-5254   แฟนเพจ