วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์


วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 2 มิถุนายน 2565  นายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแซงบาดาล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกรมประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ลุนสูงยาง ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอสมเด็จ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 400,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียนทอง 100,000 ตัว ปลากะแห 100,000 ตัว และกุ้งก้ามกราม 200,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำ ห้วยสังเคียบ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ด้านการประมง   120   ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประ...  117  ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย   115  ร่วมตรวจ ติดตาม และกำกับดูแลสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้)    106  พิษจากปลาปักเป้า   96  ร่วมออกหน่วยให้บริการคลินิกประมง และมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว โครงการห...  91  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   79  สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการ...  57  มอบปัจจัยการผลิตปลากินพืชจำนวน 1,000 ตัว แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรก...  55  กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัต...  42


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

     สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000    Fpo_kalasin@fisheires.go.th   0-4381-1034   0-4381-5254   แฟนเพจ