วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์


วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 2 มิถุนายน 2565  นายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแซงบาดาล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกรมประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ลุนสูงยาง ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอสมเด็จ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 400,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียนทอง 100,000 ตัว ปลากะแห 100,000 ตัว และกุ้งก้ามกราม 200,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำ ห้วยสังเคียบ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่องการรับสมัครสอบเพื่อแข่งขันและบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรา...  341   ประกาศเจตนารมณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดคุณธรรม   288  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “1 ...  267  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift policy   187  คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ "ปิดฤดูน้ำแดง 2565"   180  ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพร...  142  สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกรมประมง นายจารุวัตร ภูแก...  138  สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมออกหน่วยให้บริการคลินิกประมง และมอบพันธุ์ปลากิ...  137  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   134


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

     สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000    Kalasinfisheries@gmail.com   0-4381-1034   0-4381-5254   แฟนเพจ