จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชน”

 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์


จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชน” วันที่ 5 เมษายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชน”

ณ หนองเรือ หมู่ที่ 16 บ้านข้าวหลาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

      ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย จำนวน 600,029 ตัว ดังนี้

1. ปลาตะเพียนทอง จำนวน  40,000  ตัว         2. ปลากะแห จำนวน  40,000  ตัว

3. ปลาสร้อยขาว จำนวน  20,000  ตัว            4. ปลาบึก จำนวน 29  ตัว

5. กุ้งก้ามกราม จำนวน  500,000 ตัว 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ด้านการประมง   120   ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประ...  117  ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย   113  ร่วมตรวจ ติดตาม และกำกับดูแลสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้)    105  พิษจากปลาปักเป้า   95  ร่วมออกหน่วยให้บริการคลินิกประมง และมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว โครงการห...  90  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   79  สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการ...  57  มอบปัจจัยการผลิตปลากินพืชจำนวน 1,000 ตัว แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรก...  55  กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัต...  40


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

     สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000    Fpo_kalasin@fisheires.go.th   0-4381-1034   0-4381-5254   แฟนเพจ