ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นด้านประมงจากการประสบภัยน้ำท่วม

 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นด้านประมงจากการประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นางสายฝน เสียงหวาน ประมงอำเภอกมลาไสย และนางสาวปภาวดี โคตะนนท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ร่วมกับคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับหมู่บ้าน ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นด้านประมงจากการประสบภัยน้ำท่วม ของเกษตรกร หมู่ที่ 5, 6, 10 และหมู่ที่ 11
ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่ามีเกษตรกรได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม จำนวน 31 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเ...  289   ประกาศกรมประมง เรื่องการรับสมัครสอบเพื่อแข่งขันและบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรา...  192  ประกาศเจตนารมณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดคุณธรรม   159  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว   151  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “1 ...  116  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift policy   75  คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ "ปิดฤดูน้ำแดง 2565"   36  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม...  3

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

     สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000    Kalasinfisheries@gmail.com   0-4381-1034   0-4381-5254   แฟนเพจ