การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น และสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มแม่น้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น และสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มแม่น้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ 

ประวัติสำนักงานและทำเนียบผู้บริหารประมงจังหวัด

 เผยเเพร่: 2018-04-06  |   ข่าววันที่: 2018-03-28 |  อ่าน: 509 ครั้ง
 

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายชนวีร์ ฉัตรทิน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับ นายสมเกียรติ พันธุระ ประมงอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น และสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มแม่น้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ แบบมีส่วนร่วม ณ บ้านหาดสั่ง หมู่ 6 ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ.. (3,749)  โครงสร้างหน่วยงาน.. (1,274) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,110) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (1,100) ติดต่อเรา.. (1,071) ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ.. (1,037) พื้นที่รับผิดชอบ.. (1,035) 15. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (1,025) วิสัยทัศน์ กรมประมง .. (1,009) สมุดออนไลน์.. (987) งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561.. (864) งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (841) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.. (811) งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561.. (807) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ของหน่วยงานของรัฐรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561.. (663) ประกาศสอบราคา.. (637) ผลการประเมินของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560.. (634) งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561.. (633) สัตว์น้ำประจำจังหวัด.. (561) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. (521)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

     ๑๗๗ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000