งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

รายงานงบทดลอง


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565    104   งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565    103  งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565    86  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย    82  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565   79  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย    77  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย    73  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย    70  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย   65  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

     เลขที่ 177 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง 090-8994003 กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพการประมง 090-8994001 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 090-8994002 ประมงอำเภอท่าบ่อ 090-8994006 ประมงอำเภอศรีเชียงใหม่ 090-8994099 ประมงอำเภอโพนพิสัย (ว่าง) 090-8994007 ประมงอำเภอรัตนวาปี (ว่าง) 090-8994008 ประมงอำเภอเมืองหนองคาย 090-8994005    fpo.nongkhai@gmail.com   0 - 4241 - 1711 , 0 - 4241 - 2429   0 - 4241 - 1711   แฟนเพจ