งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

 เผยเเพร่: 2017-11-06  |   ข่าววันที่: 2017-11-06 |  อ่าน: 834 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ.. (3,698)  โครงสร้างหน่วยงาน.. (1,248) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,090) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (1,077) ติดต่อเรา.. (1,047) ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ.. (1,012) พื้นที่รับผิดชอบ.. (1,009) 15. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (1,008) วิสัยทัศน์ กรมประมง .. (978) สมุดออนไลน์.. (969) งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561.. (850) งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (834) งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561.. (797) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.. (796) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ของหน่วยงานของรัฐรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561.. (659) ประกาศสอบราคา.. (632) งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561.. (628) ผลการประเมินของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560.. (627) สัตว์น้ำประจำจังหวัด.. (550) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. (511)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

     ๑๗๗ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000