โครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนย์เรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนย์เรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอเอราวัน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนย์เรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สวนสองกร หมู่ที่ 3 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ และได้รับการสนับสนุนลูกพันธ์ปลาตะเพียน และปลาไน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ปล่อยลงแหล่งน้ำของพื้นที่โครงการ โดยมีนายวิทยา สันติกุล นายอำเภอเอราวัณ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ