ส่งมอบเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พายุซิลลากู

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ส่งมอบเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พายุซิลลากู วันที่ 27 ต.ค 2563 นายเทียร ซินโซ ประมงอำเภอเอราวัณ ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอนาด้วง ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอ เกษตรอำเภอ และปศุสัตว์อำเภอนาด้วง ส่งมอบเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พายุซิลลากู ณ หอประชุมอำเภอนาด้วง โดยมีนายกฤษฏา โพธิ์ชัย นายอำเภอนาด้วง ร่วมเป็นสักขีพยาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   296   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    158  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  95  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  93  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ