เป็นคณะกรรมการคัดเลือก ผู้สมัครรับจ้างแรงงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เป็นคณะกรรมการคัดเลือก ผู้สมัครรับจ้างแรงงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอภูกระดึง ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก ผู้สมัครรับจ้างแรงงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ (ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง) อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  ณ ศาลาประชาคมอำเภอภูกระดึง  ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   120   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   51  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ