เข้าติดตามพื้นที่อำเภอนาด้วง เนื่องจากมีฝนตกเป็นปริมาณมากติดต่อกัน

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าติดตามพื้นที่อำเภอนาด้วง เนื่องจากมีฝนตกเป็นปริมาณมากติดต่อกัน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายเทียรชัย  ซินโซ ประมงอำเภอภูหลวง รับผิดชอบพื้นที่อำเภอนาด้วง ได้เข้าติดตามพื้นที่อำเภอนาด้วง เนื่องจากมีฝนตกเป็นปริมาณมากติดต่อกัน  ส่งผลให้พื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง ลำน้ำห้วยโค่โล่ได้เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว ไหลบ่าเข้าท่วมบ่อปลาของราษฎร หลายราย ฝายกั้นน้ำ ได้รับความเสียหาย 3 แห่ง  ได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงและองค์กรท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยนำเศษกิ่งไม้และเศษวัสดุออกจาก หน้าฝาย  ส่วนความเสียหายด้านอื่น ๆ  จะได้สำรวจและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   298   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    296  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    159  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  123  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  96  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  94  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ