โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 เผยเเพร่: 2020-08-03  |   ข่าววันที่: 2020-07-31 |  อ่าน: 22 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอภูกระดึง พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานประมงจังหวัดเลยร่วมออกหน่วยบริการ “คลินิกประมง” โดยจัดนิทรรศการมีชีวิต สาธิตการเลี้ยงกบในกระชังบก ให้บริการด้านวิชาการในการเลี้ยงสัตว์น้ำ และเอกสารคู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 100,000 ตัว ให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย มีเกษตรกรเข้ารับบริการฯ จำนวน 75 ราย ณ ศาลาประชาคมอำเภอภูกระดึง อำเภอภูระดึง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีฯ


 Tags

  •  บทความ
  • ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง ทบ.1, 2 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประมงอาสา กลุ่มแปรรูป สัตว์น้ำควบคุม (พื้นที่ประกาศ/จำนวน) ปริมาณผลผลิตจากการประมง การนำเข้าส่งออกสินค้าประมงผ่านด่าน จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำเปิด จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด เรือประมงพื้นบ้าน ทบ.3 การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง โครงการพระราชดำริ ปลาหน้าวัด องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย
  •  Hit 20 อันดับ
  • เขตเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดเลย.. (1,459)  ฝึกอบรมประมงอาสา.. (1,140) ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (701) ปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง).. (694) รัชกาลที่ 10.. (684) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (649) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (594) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (LBIS).. (572) ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย.. (567) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ.. (533) Field Day อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย.. (429) ธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง.. (410) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย”.. (353) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2561.. (333) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561.. (324) ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 10 เข้าเข้าติดตามผลดำเนินงานและการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานประมงจังหวัดเลย.. (321) วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย.. (314) ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว.. (306) ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (306) วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย.. (302)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000