โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 เผยเเพร่: 2020-08-03  |   ข่าววันที่: 2020-07-31 |  อ่าน: 102 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอภูกระดึง พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานประมงจังหวัดเลยร่วมออกหน่วยบริการ “คลินิกประมง” โดยจัดนิทรรศการมีชีวิต สาธิตการเลี้ยงกบในกระชังบก ให้บริการด้านวิชาการในการเลี้ยงสัตว์น้ำ และเอกสารคู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 100,000 ตัว ให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย มีเกษตรกรเข้ารับบริการฯ จำนวน 75 ราย ณ ศาลาประชาคมอำเภอภูกระดึง อำเภอภูระดึง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีฯ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กรมประมง เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว.. (1,907)  ฝึกอบรมประมงอาสา.. (1,419) ปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง).. (922) ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (838) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (833) รัชกาลที่ 10.. (819) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (LBIS).. (774) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ.. (766) ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย.. (758) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (696) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย”.. (579) Field Day อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย.. (522) ธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง.. (484) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.).. (466) ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 10 เข้าเข้าติดตามผลดำเนินงานและการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานประมงจังหวัดเลย.. (430) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2561.. (422) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561.. (409) วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย.. (405) ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด.. (388) ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (385)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000