โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิมยมองค์กรของกรมประมง


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  นายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอท่าลี่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกิจกรรมงานที่เกี่ยวข้องด้านประมงในการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ตามบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ ธ.ก.ส. ในเขตอำเภอท่าลี่ ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมี ดร สุวัตน์. มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   206   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...  168  โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28   153  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   132  โครงการเกษตรอินทรีย์   75  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   71  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   68  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ   59  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่...  58  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้านการประมง (งบ...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ