เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอภูเรือ ครั้งที่ 1/2562

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอภูเรือ ครั้งที่ 1/2562 

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอภูเรือ...


เมื่อวันที่12 กันยายน 2562 นางสาวพิณผกา  บุญโสภิณ ประมงอำเภอด่านซ้าย สำนักงานประมงอำเภอด่านซ้าย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอภูเรือ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอภูเรือเพื่อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (แปลงเกษตรกรรม) ณ ห้องประชุมคริสมาสต์ ที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมี นายสมคิด พงศ์สมานวรกุล นายยอำเภอภูเรือ ประธานในการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   209   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...  170  โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28   157  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   132  โครงการเกษตรอินทรีย์   78  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   72  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่...  60  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ   60  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนมิถุนายน 2565   57  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้านการประมง (งบ...  57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ