วันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2562 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดคลา หมู่ที่ 5 บ้านผานาง - ผาเกิ้ง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


วันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2562 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดคลา หมู่ที่ 5 บ้านผานาง - ผาเกิ้ง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

วันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2562 ณ อ่างเก็บน้ำห้วย...


 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอเอราวัณ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2562 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดคลา หมู่ที่ 5 บ้านผานาง - ผาเกิ้ง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนทอง จำนวน 150,000 ตัว ปลาแก้มซ้ำ จำนวน 150,000 ตัว โดยปล่อยในแหล่งน้ำดังกล่าว จำนวน 200,000 ตัวและมอบให้ผู้นำท้องถิ่นนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 100,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   298   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    297  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    161  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  123  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  96  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  94  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ