โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ หมู่ที่ 5 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ หมู่ที่ 5 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประ...


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอภูหลวง ปฏิบัติหน้าที่ ประมงอำเภอนาด้วง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดเลย เข้าร่วม โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ หมู่ที่ 5 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ในเวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย จำนวน 50,000 ตัว และร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณ หนองห้วยเตย  ภายในกิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดเลยให้บริการ คลินิกประมง แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลนาดอกคำ โดยมีผู้เข้ามารับบริการจำนวน 39 ราย  พร้อมทั้งมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน เป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำของชุมชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   298   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    297  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    161  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  123  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  96  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  94  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ