โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม.. เคลื่อนที่ให้กับประชาชน อำเภอภูเรือ

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม.. เคลื่อนที่ให้กับประชาชน อำเภอภูเรือ 

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม.. เคลื่อนที่ให้กับประช...


วันที่ 23 มกราคม 2562 นายอิทธิพล  ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายกิตติวัฒน์  อินทรวิชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายธงชัย  บัวระภา นักวิชาการประมง นางสาวพิณผกา  บุญโสภิณ ประมงอำเภอด่านซ้าย รับผิดชอบพื้นที่อำเภอภูเรือ เข้าปฏิบัติงาน โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม.. เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านหินสอ ตำบลปาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย จำนวน 50,000 ตัว เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำของ โรงเรียนบ้านหินสอ และมอบให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  104  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  91  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ