ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 12/2561

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 12/2561 

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 12/2561


วันที่ 4 มกราคม 2562 นายอิทธิพล  ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย และ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์, หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง, หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง, ประมงอำเภอทุกอำเภอ และบุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 12/2561 วันศุกร์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 15 คน เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และวางแผนการดำเนินงานของเดือนถัดไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   209   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...  170  โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28   157  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   132  โครงการเกษตรอินทรีย์   78  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   72  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่...  60  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ   60  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนมิถุนายน 2565   57  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้านการประมง (งบ...  57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ