ตรวจสอบและควบคุมการเคลื่อนย้ายจระเข้ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ตรวจสอบและควบคุมการเคลื่อนย้ายจระเข้ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

ตรวจสอบและควบคุมการเคลื่อนย้ายจระเข้


วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นางสาวพิณผกา  บุญโสภิณ ประมงอำเภอด่านซ้าย สำนักงานประมงอำเภอด่านซ้าย ได้เข้าพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการเคลื่อนย้ายจระเข้ เพื่อความปลอดภัยของคนและสัตว์ ในการนำจระเข้มาจัดแสดงสำหรับ การพักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชนของนางพจน์มาลย์  กลิ่นอภัย และคณะได้นำจระเข้มาจัดแสดง จำนวน 4 ตัว ตรงตามหนังสือขออนุญาตเคลื่อนย้ายจระเข้เพื่อการจัดแสดง ณ วัดจอมแจ้ง บ้านนาเจียง ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   298   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    297  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    161  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  123  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  96  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  94  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ