โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่"

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่" 

โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่"

 เผยเเพร่: 2018-05-18  |   ข่าววันที่: 2018-05-18 |  อ่าน: 226 ครั้ง
 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายอิทธิพล ขวาไทยประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางสาววิมลรัตน์  พิมพา ประมงอำเภอเมืองเลย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย มอบพันธุ์ปลากินพืช ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่" จำนวน 49 ราย รายละ 1,500 ตัว โดย นายบรรพต  ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานในการมอบพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจั... (192)   ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... (175)  องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (175)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (169)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื... (137)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (120)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด... (110)  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่  (86)  มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  (84)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000