โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่"

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่" 

โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่"


วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายอิทธิพล ขวาไทยประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางสาววิมลรัตน์  พิมพา ประมงอำเภอเมืองเลย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย มอบพันธุ์ปลากินพืช ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่" จำนวน 49 ราย รายละ 1,500 ตัว โดย นายบรรพต  ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานในการมอบพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   208   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...  170  โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28   157  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   132  โครงการเกษตรอินทรีย์   78  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   72  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่...  60  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ   60  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนมิถุนายน 2565   57  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้านการประมง (งบ...  57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ