วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

Field Day อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

 เผยเเพร่: 2018-05-02  |   ข่าววันที่: 2018-05-02 |  อ่าน: 445 ครั้ง
 

 วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 จังหวัดเลย อำเภอภูกระดึง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  โดยมี นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ พร้อมทั้ง นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บริการจัดฐานเรียนรู้แก่เกษตรกร  โดย นางสุรูป แสนขันธ์ เกษตรกรต้นแบบ ศพก.อำเภอภูกระดึง ฐานเรียนรู้ด้านการประมง โดย สำนักงานประมงอำเภอภูกระดึงและสำนักงานประมงจังหวัดเลย เพื่อให้เกษตรในพื้นที่อำเภอภูกระดึงได้เข้าถึงปัจจัยการผลิต เข้าใจการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  ซึ่งมีเกษตรให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 200 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจั... (198)   ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... (179)  องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (179)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (176)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื... (140)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (123)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด... (113)  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่  (87)  มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  (84)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000