โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 28-29 เมษายน 61

 เผยเเพร่: 2018-04-30  |   ข่าววันที่: 2018-04-30 |  อ่าน: 822 ครั้ง
 

วันที่ 28 -29 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายสุริยา  ทานสุทัศน์ ประมงอำเภอท่าลี่ นายวิทยา  หันตุลา หัวหน้ากลุ่มบริการจัดการด้านการประมง ออกปฏิบัติงานเพื่อรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรและผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ภาคการประมง โดยมีผู้แจ้งความประสงค์ จำนวน 205 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจั... (195)   องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (178)  ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... (177)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (174)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื... (138)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (123)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด... (112)  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่  (87)  มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  (84)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000