พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. จังหวัดเลย โดยสำนักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย, อำเภอด่านซ้าย , และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง ได้ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ “อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งเทิง หมู่ที่ 5,11 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 300,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว ปลาแก้มช้ำ จำนวน 100,000 ตัว และปลาบ้า จำนวน 100,000 ตัว โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน และมี นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอำเภอด่านซ้าย, หัวหน้าส่วนราชการ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ประชาชน ร่วมกิจกรรม สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   116   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  92  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  74  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   57  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   54  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ