โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบประมาณ 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางพรรณภา มีขุน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายเทียนชัย ชินโซ ประมงอำเภอเอราวัณ ออกพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมประจำปี 2565 แหล่งน้ำห้วยหินฮาว ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของลูกปลาบ่ออนุบาล แนะนำการให้อาหาร การดูแล และการรวบรวมเพื่อจำหน่ายให้ผู้สนใจในพื้นที่ ติดตามแหล่งน้ำเก่าปี 2564 แหล่งน้ำกุดโง้งฟากเลย อ.เมือง กรรมการแหล่งน้ำได้จัดทำตะแกรงจากไม้ไผ่เพื่อกันปลา แบ่งแยกส่วนปลาใหญ่เพื่อขุนอาหาร และที่อนุบาลเตรียมไว้อนุบาลลูกปลา พร้อมกับแจ้งประชาสัมพันธ์ การใช้บังคับประกาศกรมประมงเรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ประจำปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดเลย มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึง 15 สิงหาคม 2565 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดเลย ยกเว้น เบ็ด ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ ชนางปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร  สุ่ม ฉมวก ส้อม ตุ้ม อีจู้ ลัน แหไม่เกิน 6 ศอก(3 เมตร) ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท หรือปรับ 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   214   โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28   160  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   135  โครงการเกษตรอินทรีย์   84  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   75  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ   69  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่...  60  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนมิถุนายน 2565   58  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้านการประมง (งบ...  58  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม...  57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ