ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม วันอังคารที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอเอราวัณ ตรวจติดตามการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกุ้งเครฟิช พื้นที่อำเภอเอราวัณ ของนายอุเทน แสงนาโก ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมประมง พร้อมทั้งให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในเบื้องต้น และเน้นย้ำในการดูแลสัตว์น้ำไม่ให้หลุดลอดไปยังแหล่งน้ำสาธารณะได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   207   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...  169  โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28   154  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   132  โครงการเกษตรอินทรีย์   77  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   72  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่...  60  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ   60  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้านการประมง (งบ...  57  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนมิถุนายน 2565   56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ