โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางสาวเบญจมาศ มุสิแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมืองเลย รับผิดชอบอำเภอปากชม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านเกษตร และตรวจให้บริการตรวจสารพิษตกค้างในรางกายของเกษตรกรโดยกระทรวงสาธารณสุข พร้อมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  สำนักงานประมงจังหวัดเลย ออกหน่วยคลินิกให้บริการจัดนิทรรศการการเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมมอบเอกสารทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แก่เกษตรกรในพื้นที่ เกษตรกรเข้ารับบริการจำนวน 84 ราย พร้อมทั้งนำพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50 ถุง มอบให้แก่เกษตรกร ผู้นำชุมชน โรงเรียน เพื่อน้ำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนของชุมชน ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากชม ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   189   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...  134  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   106  จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร ตามโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเร...  87  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้าง...  86  โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28   81  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  74  จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร ตามโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเร...  68  เปิดตลาด Fisherman Market @ Loei   64  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ