โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  นายสุนิติ จีรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางพรรณภา มีขุน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมือง ร่วมกับนักวิชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์(ขอนแก่น)  จัดประชุมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 60 ราย จังหวัดเลย ณ แพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขงประมงพื้นบ้านเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมีการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประมง การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน และการอนุรักษ์ปลาแม่น้ำโขง ในการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    330   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   328  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    266  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    230  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  160  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  126  โครงการเกษตรอินทรีย์   107  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  106  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2565...  105  ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ