จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์  ประมงจังหวัดเลย นางสาวเบญจมาศ มุสิแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับ นายสายัน อาสาวัง ประมงอำเภอวังสะพุง ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอด่านซ้าย และนายสมมิตร ธรรมมิยะ ประมงอำเภอท่าลี่ รับผิดชอบอำเภอภูเรือร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งที่ 5 ณ เครือข่าย (ศพก.) วิสาหกิจชุมชนเห็ดหอมสดบ้านหนองบง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยสำนักงานประมงจังหวัดเลย ให้บริการจัดฐานเรียนรู้สถานีประมง ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกเอกสารด้านวิชาการ และจัดนิทรรศการมีชีวิต สาธิตการเลี้ยงกบในกระชังบก โดยมีเกษตรกรจำนวน  90 ราย เข้าศึกษาฐานเรียนรู้ฯ และได้นำพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50 ถุง เข้าร่วมงานฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย มอบให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ โดยมี นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   212   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...  173  โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28   159  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   134  โครงการเกษตรอินทรีย์   81  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   74  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่...  60  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ   60  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนมิถุนายน 2565   58  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้านการประมง (งบ...  58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ