ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  นายสุนิติ จีรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางพรรณภา มีขุน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวเข็มทอง หรพูน ประมงอำเภอภูกระดึง  ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ในพื้นที่อำเภอภูกระดึงและอำเภอหนองหิน จำนวน ๓ ราย พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลความต้องการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และเกษตกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดง จำนวน ๑ ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   180   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...  124  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   101  ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม   84  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้าง...  82  จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร ตามโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเร...  80  กิจกรรมจิตอาสา   77  โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28   76  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  70  1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ