ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น และคณะกรรมการอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น และคณะกรรมการอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-19  |   ข่าววันที่: 2021-05-18 |  อ่าน: 234 ครั้ง
 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจัง ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น และคณะกรรมการอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น จำนวนจำนวน 500,000 ตัว และดำเนินการจัดประชุมชี้แจงเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ประจำปี 2564 ในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำในเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านโคกม่วงชุม พร้อมประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -30 สิงหาคม 2564) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 (ด้านประมง) และการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ทบ.3 พื้นที่บ้านโคกม่วงชุม หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้ชาวประมงที่สนใจร่วมขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง จำนวน 44 คน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,431)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,012) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (993) ประวัติความเป็นมา.. (987) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (857) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (853) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (847) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (766) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (747) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (737)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6