ติดตามเสริมสร้างองค์ความรู้ และเตรียมความพร้อมเพื่อการยื่นคำขอตรวจรับรองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดตามเสริมสร้างองค์ความรู้ และเตรียมความพร้อมเพื่อการยื่นคำขอตรวจรับรองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-19  |   ข่าววันที่: 2021-05-18 |  อ่าน: 310 ครั้ง
 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง พร้อมด้วยนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ปฎิบัติงานติดตามเสริมสร้างองค์ความรู้ และเตรียมความพร้อมเพื่อการยื่นคำขอตรวจรับรองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,429)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,010) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (989) ประวัติความเป็นมา.. (980) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (855) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (849) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (845) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (760) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (745) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (735)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6