ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. น... (242)   นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ประชุมหารือโครงการตามแผนปฏิบัต... (235)  กลุ่มสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดหนองบัวลำภู (มีสมาชิกจำนวน 29 ราย)  (231)  วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยื... (226)  วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ... (225)  วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ร่วมกับเจ้าหน้าที่... (219)  การบริหารจัดการด้านการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์  ep.1 และ ep.2  (214)  วันที่ 10 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒน... (211)  วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 ดำเนินการประเมินความรู้ของเกษตรกรและสอบถามข้อมูลรายได้... (188)  วันที่ 13 -14 สิงหาคม 2564 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ... (182)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6