ประชุม (ก.ช.ภ.อ.น้ำเกลี้ยง) 

 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

ประชุม (ก.ช.ภ.อ.น้ำเกลี้ยง)  

กิจกรรม


ประชุม (ก.ช.ภ.อ.น้ำเกลี้ยง) ..คลิก

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.

                สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายอาคม มุขณีย์  ประมงอำเภอกันทารมย์ รับผิดชอบอำเภอน้ำเกลี้ยง  เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอน้ำเกลี้ยง  (ก.ช.ภ.อ.น้ำเกลี้ยง)  พร้อมด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอำเภอน้ำเกลี้ยง (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง โดยได้พิจารณาอนุมัติ  เกษตรกรผู้ประสบภัยด้านประมง  จำนวน  31  ราย  พื้นที่  19.25 ไร่  วงเงินขอรับการช่วยเหลือ  90,128.50  บาท โดยมี นายอิศรา โพธิ์เงิน  นายอำเภอน้ำเกลี้ยง  เป็นประธานการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดในโครงการมหกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดในโครงการมหกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด  จำนวนผู้อ่าน 288  สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหารา... จำนวนผู้อ่าน 148 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 2/2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเ... จำนวนผู้อ่าน 129 ประชุม (ก.ช.ภ.อ.น้ำเกลี้ยง)  ประชุม (ก.ช.ภ.อ.น้ำเกลี้ยง)   จำนวนผู้อ่าน 118 ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 108 (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 1/2566  (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 1/2566   จำนวนผู้อ่าน 108 ประมงอำเภอขุขันธ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม เพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี 2566  ประมงอำเภอขุขันธ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ย... จำนวนผู้อ่าน 106 โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 106 โครงการอำเภอเคลื่อนที่ โครงการอำเภอเคลื่อนที่  จำนวนผู้อ่าน 102 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร   จำนวนผู้อ่าน 98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

    รายละเอียด ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000  email  fpo_sisaket@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-611939  FAX 045-611939  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6