(ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 1/2566

 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

(ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 1/2566 

กิจกรรม


(ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 1/2566..คลิก

วันที่ 12 มกราคม 2566

                นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม ประมงจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายชาญ คำเรียงศรี ประมงอำเภอปรางค์กู่ นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอราษีไศล           นายยุทธจิตร พวงอินทร์ ประมงอำเภอขุขันธ์ นางสาววาสนา ยุภา ประมงอำเภออุทุมพรพิสัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบอุทกภัย อ.เมือง อ.วังหิน อ.พยุห์ อ.ขุขันธ์ อ.ไพรบึง อ.ภูสิงห์ อ.ขุนหาญ  อ.ปรางค์กู่ อ.ห้วยทับทัน อ.ศิลาลาด รวม 11 อำเภอ 799 ราย พื้นที่สัตว์น้ำที่เลี้ยงบ่อดินเสียหาย จำนวน 540.18 ไร่  พื้นที่กระชังเสียหาย 211 ต.ร.ม. รวมวงเงินให้ความช่วยเหลือ จำนวน 2,606,770.76 บาท  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือโดยใช้วงเงินในอำนาจ               ผู้ว่าราชจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 12 มกราคม 2566

                นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม ประมงจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายชาญ คำเรียงศรี ประมงอำเภอปรางค์กู่ นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอราษีไศล นายยุทธจิตร พวงอินทร์ ประมงอำเภอขุขันธ์ นางสาววาสนา ยุภา ประมงอำเภออุทุมพรพิสัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบอุทกภัย อ.เมือง อ.วังหิน อ.พยุห์ อ.ขุขันธ์ อ.ไพรบึง อ.ภูสิงห์ อ.ขุนหาญ  อ.ปรางค์กู่ อ.ห้วยทับทัน อ.ศิลาลาด รวม 11 อำเภอ 799 ราย พื้นที่สัตว์น้ำที่เลี้ยงบ่อดินเสียหาย จำนวน 540.18 ไร่  พื้นที่กระชังเสียหาย 211 ต.ร.ม. รวมวงเงินให้ความช่วยเหลือ จำนวน 2,606,770.76 บาท  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือโดยใช้วงเงินในอำนาจผู้ว่าราชจังหวัดศรีสะเกษ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดในโครงการมหกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดในโครงการมหกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด  จำนวนผู้อ่าน 279  สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหารา... จำนวนผู้อ่าน 146 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 2/2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเ... จำนวนผู้อ่าน 125 ประชุม (ก.ช.ภ.อ.น้ำเกลี้ยง)  ประชุม (ก.ช.ภ.อ.น้ำเกลี้ยง)   จำนวนผู้อ่าน 115 โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 105 (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 1/2566  (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 1/2566   จำนวนผู้อ่าน 105 ประมงอำเภอขุขันธ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม เพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี 2566  ประมงอำเภอขุขันธ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ย... จำนวนผู้อ่าน 103 ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 102 โครงการอำเภอเคลื่อนที่ โครงการอำเภอเคลื่อนที่  จำนวนผู้อ่าน 98 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร   จำนวนผู้อ่าน 96


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

    รายละเอียด ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000  email  fpo_sisaket@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-611939  FAX 045-611939  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6