โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ


โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 

กิจกรรม


วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

                สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายปรีชา งอกนาวัง  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอราษีไศล และเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ   ลงพื้นที่ติดตามให้ความรู้และคำแนะนำ กับคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองลักช้าง (แหล่งน้ำเก่า ปี 2563)  ในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม พร้อมสนับสนุนพันธุ์ปลาจำนวน  ๒๐,๐๐๐ ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตให้แหล่งน้ำ ณ บ้านหนองขี้นก หมู่ที่ ๘ ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และเดินทางต่อในพื้นที่ บ้านโจดนาลือ อำเภอราษีไศล เพื่อเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคงของบ่อในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาจระเข้หลุดรอดในพื้นที่สาธารณะและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนต่อไป.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเ...  84   วันที่ 18 สิงหาคม 2565 - เวลา 09.09 น. นางสาววาสนา ยุภา ร่วมกิจกรรมกำหนดเขตอภ...  79  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวชุติพร ฟูปิง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร...  75  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายชาญ คำเรียงศรี ประมงอำเภอปรางค์กู่ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะน...  72  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารและจัดการด้านการประมง...  70  ร่วมตรวจฟาร์มจระเข้   67  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร...  66  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวชุติพร ฟูปิง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายสัมฤ...  66  วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาววาสนา ยุภา ประมงอำเภออุทุมพรพิสัย นางเสาวณี แสนโคก ...  63  ขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Market   62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

     ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000    fpo_sisaket@fisheries.go.th   045-611939   045-611939   แฟนเพจ