ประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ


ประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 

กิจกรรม


วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม ประมงจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชุติพร ฟูปิง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์เข้าร่วม ประชุมกับทีม ตรวจบูรณการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ ภายในจังหวัด 13 หน่วยงาน ประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการฯการประชุมครั้งนี้มี นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมฯ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 คน

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเ...  84   วันที่ 18 สิงหาคม 2565 - เวลา 09.09 น. นางสาววาสนา ยุภา ร่วมกิจกรรมกำหนดเขตอภ...  79  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวชุติพร ฟูปิง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร...  75  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายชาญ คำเรียงศรี ประมงอำเภอปรางค์กู่ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะน...  72  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารและจัดการด้านการประมง...  70  ร่วมตรวจฟาร์มจระเข้   67  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร...  66  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวชุติพร ฟูปิง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายสัมฤ...  66  วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาววาสนา ยุภา ประมงอำเภออุทุมพรพิสัย นางเสาวณี แสนโคก ...  63  ขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Market   62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

     ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000    fpo_sisaket@fisheries.go.th   045-611939   045-611939   แฟนเพจ